Výzkum a vývoj prototypů
Posuneme vaše projekty úspěšně dál

Rotační stolek


 
 
 
Rotační stolek s kruhovou rotující deskou umožňující kontinuální otáčení nebo polohování, buď ve vodorovné nebo svislé rovině.
Rotační stolek je vhodný pro testování a kalibraci gyroskopů, akcelerometrů, inerciálních referenčních jednotek, inklinometrů a pod.

Hliníková kruhová rotující deska je opatřena rastrem montážních otvorů s metrickým závitem.
Umožňuje galvanické propojení napájecích, měřících a komunikačních obvodů mezi testovaným zařízením umístěným na rotující desce s nepohyblivým okolím.

Zařízení je dodáváno společně s mininotebookem, komunikačním adaptérem umožňujícím připojení k PC, instalačním USB flash-discem se základním programovým vybavením, které umožňuje nastavovat úhel, případně otáčky rotující desky a programovat jednoduché testovací sekvence.

Na zakázku je možno doplnit měřící a komunikační obvody, navrhnout programové vybavení pro automatizaci testovaných úloh,sběr a archivaci dat, jejich vizualizaci a vyhodnocení.
 
Kliknutím na první stranu otevřete virtuální leták. 
optimalizace PageRank.cz

Pohodové nákupy na internetu
Velkoobchod a e-shop s elektromateriálem Marlanvil
Copyright 2009 oprox , info@oprox.cz