Výzkum a vývoj prototypů
Posuneme vaše projekty úspěšně dál

PARAM-OPER

Určení zařízení :

Zařízení je určeno ke zjišťování psycho-fyziologických vlastností střelce – operátora. Na základě dlouhodobých měření a s využitím statistických metod zpracování výsledků, lze vytvořit model chování operátora v typických situacích při zamiřování a sledování cíle v podmínkách blížícím se reálným scénářům použití systémů poloautomatického a automatického sledování cílů. Sestavené modely jsou pak využitelné v adaptivních (učících se) systémech zamiřování a systémech poloautomatického a automatického sledování cílů. Zařízení lze také využívat pro zjišťování psycho-fyziologických vlastnosti (předpokladů) operátorů pro výkon funkce střelce-operátora. Výsledků testování lze efektivně využít ve výzkumu pro optimalizaci a zdokonalení systémů poloautomatického a automatického sledování cíle a to jak kanálu směru, tak také dálky.

Pro sestavení modelu operátora, jenž se ve zbraňovém systému chová jako přenosový článek, který mění (přizpůsobuje) parametry přenosu v určitých intervalech podle reálné situace (chová se adaptivně), je zařízení konstruováno a vybaveno technicky tak, že vstupní veličiny (informace) jsou přesně definovatelné a výstupní veličiny jsou měřitelné. Na základě dlouhodobých experimentů a zpracování výsledků lze pak stanovit přenosovou funkci (model) střelce operátora.

 
 
Zařízení umožňuje měření parametrů operátora při následujících činnostech:
 
 • rozpoznávání cíle ve složitých optických scénách, které se dynamicky mění
 • sledování cíle v podmínkách poloautomatickém režimu práce systému zamiřování a sledování cíle, tj. ve fázích ve kterých probíhá učení se sytému
 • sledování cíle v režimu automatického sledování cíle, kdy operátor „pouze“ dohlíží na činnost systémů zamiřování a sledování cíle, především pak na kanál směru a kanál dálky
   
 
 
1. Mechanická konstrukce stendu
 •   Mechanická konstrukce stendu je uzpůsobena tak, aby prostor simuloval reálné zbraňové systémy věžové lafetace. Plášť věže je vyplněn izolačním materiálem tak, aby ve vnitřním prostoru bylo možné měnit teplotu od – 15 °C do 40 °C.
 • Základna stendu je konstrukčně upravena tak, že ji lze umístit na rovnou betonovou plochu, dále na tzv. Univerzální houpačku.Mechanická konstrukce je projektována tak, že je odolná zatížením a setrvačným silám při umístění na Univerzální houpačku.
2. Vnitřní prostor
 • sedačkou, nastavitelnou dle fyzických možností operátora a také lze imitovat obvyklé uspořádání bojového prostoru různých zbraňových systémů
 • mechanickými omezovači pohybu operátora, které omezují jeho volný prostor a přibližují okolí sedačky reálným zbraňovým systémům
 • pultem operátora, který je také nastavitelný, lze měnit různé typy ovladačů (joysticků) a také jejich polohu v prostoru, dále je pult vybaven zaměřovačem s hlavovou opěrkou a okulárem, optickou soustavou a LCD displejem pro zobrazování simulovaných scén
 • temperanční jednotkou, která zajišťuje nastavitelnou (regulovatelnou) teplotu ve vnitřním prostoru od – 15 °C do 40 °C
 • generátorem hluku
 • generátorem ekologické syntetické mlhy
 • generátorem zábleskového světla pro imitaci výbuchů, oslnění, atd.
 • výkonným počítačem pro grafické a simulační aplikace a příslušným rozhraním pro řízení experimentů, záznam a vyhodnocení výsledků měření a monitorem pro diagnostiku

3. Simulační SW SSOPM 1.2
 
 • Řídící a simulační program simuluje řízení objektu řízení (vlastní objekt, náměrové části palné zbraně nebo vlastní těleso dálkoměru) zavěšený v Cardanově závěsu, jehož dynamické parametry jsou volitelné v širokých mezích, pomocí řídícího systému (regulátoru). Regulátor je tvořen fyzickou osobou – operátorem a modelem rychlostního systému. Jako řídící vstup je na displeji zobrazována požadovaná poloha zamíření – záměrný bod. Zároveň je možno přivádět na řízený objekt poruchy (unášivé pohyby vyvolané jízdou vozidla po nerovném terénu). Operátor působí pomocí ovladače (joysticku) na vstup rychlostního systému, který simuluje ovládání řízeného objektu. Model závislé záměrné spolu s modelem optického zaměřovače umožňuje zobrazovat na displeji počítače regulační odchylky jak v náměru tak i v odměru. Operátor působením na ovladač se snaží tyto regulační odchylky v každém okamžiku minimalizovat. Jejich skutečná velikost spolu s dalšími parametry je ukládána do databáze a následně je možné tato data statisticky zpracovat a vytvořit resp. zpřesnit příslušný dynamický model operátora.
 • Scénáře pohybu záměrného bodu a případných poruch vyvolaných jízdou lze zadávat jako databázové soubory načítané z CD. Model pohonu tvoří modely stejnosměrných motorů s cizím buzením napájené z pulsních měničů s šířkovou modulací, které pohánějí osy Cardanova závěsu prostřednictvím samosvorných převodovek s pojistnými spojkami. Parametry rychlostního systému lze nastavovat libovolně. Rychlostní systém může pracovat ve dvou režimech s/bez měření poruchy (unášivých pohybů).
 
 
optimalizace PageRank.cz


Pohodové nákupy na internetu
Velkoobchod a e-shop s elektromateriálem Marlanvil
Copyright 2009 oprox , info@oprox.cz