Výzkum a vývoj prototypů
Posuneme vaše projekty úspěšně dál

Inerciální jednotka

INERCIÁLNÍ JEDNOTKA IMUCAN + INSCAN

IMUCAN je inteligentní digitální pohybový snímač, který integruje tříosý gyroskop a tříosý akcelerometr na bázi technologie MEMS. Vestavěný řídící procesor tohoto modulu zajišťuje předzpracování měřených dat a jejich odesílání přes galvanicky oddělenou komunikační sběrnici CAN.

INSCAN je modul pro digitální zpracování signálů, určený k výpočtu polohových úhlů v rámci distribuovaných inerciálních systémů. Primárně zpracovává data přijatá od modulu IMUCAN (3D úhlovou rychlost a 3D zrychlení). Navíc je schopen přijímat data od aerometrického počítače (rychlost, výška), snímače 3D intenzity magnetického pole a přijímače signálu GPS.
Výstupem jsou úhly podélného sklonu, příčného náklonu a azimutu.

Pro snadné připojení navazujících systémů je možno použít rozhraní Rs232.

POUŽITÍ :
  • Avionika
  • Řízení a analýza pohybu v robotice a dopravě
  • Stabilizace
  • Vibrodiagnostika


Kliknutím na první stranu otevřete virtuální leták.
 
optimalizace PageRank.cz

Pohodové nákupy na internetu
Velkoobchod a e-shop s elektromateriálem Marlanvil
Copyright 2009 oprox , info@oprox.cz